Mesafeli Satış Sözleşmesi & Üyelik Sözleşmesi

Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi

Sitemizi kullanmadan önce lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu alışveriş sitesinde sunulan hizmetlerden yararlananlar veya herhangi bir şekilde siteye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır.

Sitemizde sunulan hizmet, merkezi “Tepeören Mah. Özvatan Cad. Araylar Sanayi Sitesi B Blok No:22 34959 Tuzla/İstanbul” adresinde bulunan IŞIL MODA TEKSTİL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. (Bundan sonra kısaca ” MAGECOSMETICS” olarak anılacaktır.) tarafından sağlanmaktadır.

 1. TANIMLAR

1.1 SİTE: MAGECOSMETICS tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu, ürünlerin tanıtım ve satış hizmetlerinin gerçekleştirildiği çevrimiçi ortamdan erişimi mümkün olan web sitesidir.

1.2. ÜYE: MAGECOSMETICS’dan ürün ve/veya hizmet alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, üyelik formunu eksiksiz doldurarak, MAGECOSMETICS tarafından üyelikleri onaylanarak üyeliği kabul edilen her gerçek ve tüzel kişidir. 18 yaşından gün almış kişiler gerçek kimlik bilgileri ile sitedeki üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler.

ÜYE olmak isteyen şirketler 18 yaşından gün almış yasal yetkilisinin sitedeki üyelik formunu eksiksiz doldurarak ÜYE olabilir ve kurumları adına işlem yapabilirler. “Üye adı” üyeye özeldir ve aynı “ÜYE adı” iki farklı ÜYE’ye verilmez.

1.3. KULLANICI: MAGECOSMETICS‘ya ait web sitesini alışveriş yaparak ya da yapmaksızın ziyaret eden kişidir.

1.4. ONAYLAMA İŞLEMİ: ÜYE tarafından, üyelik formunda belirtilen e-posta adresine MAGECOSMETICS’nın e-posta göndermesi ile KULLANICI’nın üyeliğini aktif hale getirilebilmesi için yapılması gereken işlemdir.

1.5. LİNK: Site üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden siteye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır.

1.6. İÇERİK: Sitede yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir.

1.7. WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ: 

Site vasıtasıyla sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle MAGECOSMETICS arasında elektronik ortamda akdedilen sözleşmedir.

1.8. KİŞİSEL BİLGİ: 

MAGECOSMETICS “Veri Sorumlusu” olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK Kanunu) çerçevesinde kişisel verilerinizi hukuka uygun şekilde işler.

1.8.1. VERİ SORUMLUSU OLARAK TARAFIMIZCA TOPLANAN KİŞİSEL VERİLERİNİZ;

 •        Adres
 •        Elektronik posta adresi
 •        Telefon numarası
 •        IP Adresi
 •        Ziyaret tarih ve saati
 •        Oturum bilgileri

1.8.2. TOPLANAN BİLGİLERİN İŞLENME AMACI

Kişisel verileriniz aşağıdaki durumlarda KVKK’ya uygun olarak veri sorumlusu ya da atayacağı tüzel/gerçek kişiler tarafından işlenebilmektedir;

Kimlik doğrulama ve kayıt oluşturulması amacıyla,

Siparişlerinizin işleme konulması ve hesabınızın yönetilmesi, ticari faaliyetlerin yerine getirilebilmesi ve sürekliliğinin sağlanabilmesi amacıyla,

Alınan hizmet süreçleri ile alakalı bilgilendirme amacıyla,

Siparişlerin teslimi/iadesi amacıyla,

Siparişler ile ilgili şikayetlerin çözülmesi amacıyla,

Önceden onay vermeniz kaydıyla yeni ürünler, kampanyalar ve promosyonlar hakkında bilgi vermek için elektronik ileti gönderilmesi amacıyla,

İşlemlerinizle ilgili istatistiklerin yapılabilmesi ve bağlantılı listelerin oluşturulması, ticari istatistik ve analizlerin bir araya getirilmesi amacıyla,

Ürünlerimizin, hizmetlerimizin ve kişisel seçim olanaklarınızın araştırılması ve geliştirilmesi amacıyla,

Yazılım, kurumsal kaynak planlaması, raporlama, pazarlama vs. gibi işlevlerin yerine getirilmesi amacıyla,

Promosyon ve hediye verilebilmesi amacıyla,

Gerekli kalite, gizlilik ve standart denetimlerinin yapabilmesi amacıyla,

Kanun ve yönetmelikler ile belirlenmiş gerekliliklerin ifa edilmesi amacıyla (vergi mevzuatı, tüketicilerin korunmasına yönelik mevzuat, borçlar hukuku mevzuatı, ticaret hukuku mevzuatı, gümrük mevzuatı, elektronik iletişim ile ilgili mevzuat vs. ilgili tüm mevzuatlar),

e-fatura, e-arşiv ve e-irsaliye ile ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla ,

Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerinin yerine getirilmesi amacıyla,

KVKK’da belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla,

1.8.3. TOPLANAN BİLGİLERİN TUTULMA SÜRESİ

MAGECOSMETICS, müşterilerine ait kişisel bilgileri ticari ilişki devam ettiği sürece yukarıdaki amaçlar doğrultusunda saklayacaktır. MAGECOSMETICS, ticari ilişki sona erdikten sonra Türk Ticaret Kanuna göre 10 yıl boyunca verileri saklamakla yükümlüdür. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz ilk imha süresinde Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası uyarınca silinecek, yok edilecek ve/veya anonim hale getirilecektir. Müşteri, ilgili kanunun 5. maddesi 2. fıkrasındaki şartlar ve kanunen işlenmesi gereken veriler hariç olma kaydı ile kişisel verilerinin işlenmesi için verdiği izni her zaman geri alabilir.

1.8.4. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLER İLE PAYLAŞILMASI

KULLANICI/ÜYE tarafımızca toplanan kişisel verilerini aşağıdaki faaliyet ve/veya amaçlar doğrultusunda ve bunlar ile sınırlı olarak MAGECOSMETICS’ MAGECOSMETICS’ın grup şirketleri veya iştirakleri ile paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder.

İşbu paylaşmaya esas faaliyet ve/veya amaçlar;

 •        Tanıtım,
 •        Reklam,
 •        Kampanya,
 •        Promosyon,
 •        Pazarlama faaliyetleri,
 •        Müşteri profili belirlemek,
 •        Müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak,
 •        İstatiksel çalışmalar yapmak.

1.8.5. TOPLANAN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Tarafımızca toplanan kişisel verile yetkisiz erişime, kullanıma ve açıklanmaya yönelik olarak korunmakta olup işbu koruma için gerekli fiziksel ve teknik önlemler alınmaktadır.

 1. HİZMETLERİN KAPSAMI VE SORUMLULUKLAR:

2.1. MAGECOSMETICS’ın, site üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’nunda tanımlanan elektronik ticaretten ibarettir.

2.2. MAGECOSMETICS, site üzerinden vereceği hizmetler ile sınırlı sayıda olmamak üzere; www.MAGECOSMETICS.com.tr adresinde satışa sunulan ürünlerin ÜYE tarafından bedeli ödendikten sonra stok durumunun müsait olması halinde, taahhüt edilen sürede ürünün müşteriye kargo firması tarafından MAGECOSMETICS adına ayıpsız olarak teslimini kabul ve taahhüt eder.

2.3. MAGECOSMETICS, site üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri sitede yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir. İşbu kullanım koşulları ve üyelik sözleşmesi MAGECOSMETICS tarafından gerektiği zaman değiştirebilir ancak bu değişiklikler düzenli olarak SİTE’de yayınlanacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

2.4. MAGECOSMETICS site ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya vs. bilgiler ve siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, sitede yayınlanmalarıyla yürürlüğe girer ve sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.

MAGECOSMETICS, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda ve durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

2.5. Site üzerinden, MAGECOSMETICS’ın kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü şahsıların sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler KULLANICI’lara ve ÜYE’lere yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında MAGECOSMETICS’ın herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, KULLANICI’ların ve ÜYE’lerin kendi sorumluluğundadır. MAGECOSMETICS bu tür link verilen web sitelerine erişimi, kendi yazılı muvafakatine bağlayabileceği gibi, MAGECOSMETICS uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir.

2.6. MAGECOSMETICS, sitede mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak gösterilen çabaya rağmen, site üzerindeki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. Site muhteviyatında yer alan materyal ve bilgiler siteye verildiği anda sunulmaktadır, ilgili hizmet veya bilginin güncel durumu ile sitede yer alan durumu arasında farklılık olabilir. Sitede yer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı ve MAGECOSMETICS’ın sitede mevcut ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.

2.7. KULLANICI ve ÜYE, sitedeki, yüklenmeye ve/veya paylaşıma müsait dosya, bilgi ve belgelerin, virüslerden, truva atlarından, dialer programlarından, spam, spyware ve/veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılamamış olabileceğini ve bu hususlarda sitenin garanti vermediğini kabul etmektedir. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı programların, kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakım ve güncellemelerini yapmak tamamen KULLANICI’nın ve ÜYE’nin sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyallerin sebep olabileceği, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI, ÜYE’nin ve/veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan MAGECOSMETICS sorumlu değildir.

Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyaller, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI’nın, ÜYE’nin ve/veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan MAGECOSMETICS sorumlu değildir.

2.8. Site dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı MAGECOSMETICS’ın, iş birliği içinde bulunduğu kurumların, MAGECOSMETICS çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır.

Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. MAGECOSMETICS, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

2.9. KULLANICI ve ÜYE, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde üçüncü kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

2.10. KULLANICI ve ÜYE, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, üçüncü kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zararlardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda site yetkilileri bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeplerle idari ve/veya adli mercilerden etkinlik ve/veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talep edilmesi durumunda MAGECOSMETICS bu tür bilgileri ilgili merciler ile paylaşma hakkını saklı tutar. KULLANICI ve ÜYE’lerin site üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı MAGECOSMETICS’ın doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

2.11. Ticari elektronik iletiler, Alıcılara ancak önceden onayları alınmak kaydıyla gönderilebilir. Bu onay, yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim araçlarıyla alınabilir. Kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla Alıcının iletişim bilgilerini vermesi hâlinde, temin edilen mal veya hizmetlere ilişkin değişiklik, kullanım ve bakıma yönelik ticari elektronik iletiler için ayrıca onay alınmaz.

 1. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI:

Sitede yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, ürün, fotoğraf, video, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet haklarının sahibi MAGECOSMETICS olup ulusal ve uluslararası koruması altındadır. İşbu sitenin ziyaret edilmesi veya bu sitedeki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda KULLANICI veya ÜYELERE hiçbir hak vermez. Sitede yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Sitenin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde vs.  herhangi bir yerde izinsiz kullanılamaz.

 1. GİZLİ BİLGİ:

MAGECOSMETICS, site üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi vermekte olup, kısaca “Gizli Bilgiler” olarak anılacaktır.

4.1. GİZLİ BİLGİLERİN RESMİ MAKAMLAR İLE PAYLAŞILMASI

Gizli bilgiler, ancak resmi makamlarca usulüne uygun bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

 1. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI:

MAGECOSMETICS siteye erişilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. MAGECOSMETICS, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu siteye ya da link verilen diğer web sitelerine erişilmesi ya da sitenin kullanılması ile MAGECOSMETICS’ın, kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir.

 1. GARANTİ VERMEME:

Sözleşme maddesi uygulanabilir kanunun izin verdiği azami ölçüde geçerli olacaktır. MAGECOSMETICS tarafından sunulan hizmetler “olduğu gibi” ve “mümkün olduğu” temelde sunulmakta ve pazarlanabilirlik, belirli bir amaca uygunluk veya ihlal etme konusunda tüm zımni garantiler de dahil olmak üzere hizmetler veya uygulama ile ilgili olarak (bunlarda yer alan tüm bilgiler dahil) sarih veya zımni, kanuni veya başka bir nitelikte hiçbir garantide bulunmamaktadır.

 1. KAYIT VE GÜVENLİK:

KULLANICI ve/veya ÜYE, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve KULLANICI ve/veya ÜYE bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir. KULLANICI ve/veya ÜYE; site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden MAGECOSMETICS sorumlu tutulamaz.

8.DEVİR:

MAGECOSMETICS, sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak KULLANICI ve ÜYE bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez.

 1. MÜCBİR SEBEPLER:

Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları vs. gibi sebeplerden dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, Taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.

 1. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ VE UYGULANABİLİRLİK:

İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

 1. SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER:

MAGECOSMETICS, dilediği zaman sitede sunulan hizmetler ve sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikler takip etmek KULLANICI ve/veya ÜYE’nin sorumluluğundadır. KULLANICI ve/veya ÜYE, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

 1. TEBLİGAT:

Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, MAGECOSMETICS’ın bilinen elektronik posta adresi ve KULLANICI ve/veya ÜYE’nin üyelik formunda belirttiği elektronik posta adresi vasıtası ile yapılacaktır. KULLANICI, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 7 (yedi) gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçeri sayılacağını kabul eder.

 1. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ:

“SİTE Kullanım Koşulları” ve Web Sitesi Kullanım Sözleşmesi’nden kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku’na tabidir ve İstanbul Bakırköy Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. MAGECOSMETICS’ın, KULLANICI ve ÜYE’nin bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır. 

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1 – SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

SATICI

ÜNVANI : IŞIL MODA TEKSTİL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.

ADRES : Tepeören Mah. Özvatan Cad. Araylar Sanayi Sitesi B Blok No:22 34959 Tuzla/İstanbul

TELEFON : +90 216 304 4 444

WEB : https://www.magecosmetics.com/

E-POSTA : info@magecosmetics.com

Bundan sonra SATICI olarak anılacaktır.

ALICI

ADI SOYADI / ÜNVANI : [SİPARİŞİ GERÇEKLEŞTİREN KİŞİ/KURUM]

ADRES : [SİPARİŞ ESNASINDA BELİRTİLEN ADRES]

TELEFON : [SİPARİŞ ESNASINDA BELİRTİLEN TELEFON]

E-POSTA : [VARSA SİPARİŞ ESNASINDA BELİRTİLEN EPOSTA]

Bundan sonra ALICI olarak anılacaktır.

MADDE 2 – SÖZLEŞMENİN KONUSU

İş bu sözleşmenin konusu, ALICI’nın, SATICI’ya ait ortakoykurufasulyecisi.com web sitesinden elektronik ortamda sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine sözleşmede satış fiyatı belirtilen veya fiyatı belirtilmeyen mal/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. ALICI, satışa konu mal/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme sekli, teslimat koşulları vs. satışa konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal/hizmeti sipariş verdiğini iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

MADDE 3 – SÖZLEŞME TARİHİ

SATICI’nın satın alma işlemini oluşturduğu tarih sözleşme tarihi olarak belirlenecektir.

MADDE 4 – MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ

Mal/hizmet, ALICI’nın teslimini talep etmiş olduğu …… adresinde …… adlı kişi/kuruluşa teslim edilecektir.

MADDE 5 – TESLİMAT KOŞULLARI

Teslimat masrafları ALICI’ya aittir. SATICI, web sitesinde ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafı SATICI’ya aittir. Teslimat; stoğun müsait olması ve mal bedelinin SATICI’nın hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır. SATICI, mal/hizmeti siparişinden itibaren 30 (otuz) gün içinde teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar. Herhangi bir nedenle mal/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI mal/hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

MADDE 6 – ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo/kurye şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Fatura iade edilmelidir. Mal/hizmetin tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal/hizmet bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla mal/hizmeti 3 (üç) gün içinde SATICI’ya göndermekle yükümlüdür. Bu takdirde teslimat giderleri ALICI’ya aittir.

MADDE 7 – SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

SATICI, sözleşme konusu mal/hizmetin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu mal/hizmet, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. SATICI, cayma beyanının kendisine ulaşmasından sonra 7 (yedi) gün içinde mal/hizmet bedelini, varsa kıymetli evrakı iade eder. Mal/hizmeti 20 (yirmi) gün içinde iade alır. Haklı gerekçelerle SATICI, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta tedarik edebilir. SATICI mal/hizmetin ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, sözleşmenin ifa süresi dolmadan ALICI’ya bildirir. Ödenen bedel ve varsa belgeler 10 (on) gün içinde iade edilir. Garanti belgesi ile satılan mal/hizmetlerden olan veya olmayan mal/hizmetlerden arızalı veya bozuk olan mal/hizmetler, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI’ya gönderilebilir, bu takdirde teslimat giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.

MADDE 8 – SÖZLEŞMEYE KONU MAL/HİZMETİN ÖZELLİKLERİ

Mal/hizmetin Cinsi ve Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi ve Tüm Vergiler Dâhil Satış Bedeli ortakoykurufasulyecisi.com adlı web sitesindeki mal/hizmet tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir.

MADDE 9 – MAL/HİZMETİN PEŞİN FİYATI

Mal/hizmetin peşin fiyatı sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

MADDE 10 – VADELİ FİYAT

Mal/hizmetin satış fiyatına yapılan vadeye göre fiyatı sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

MADDE 11 – PEŞİNAT TUTARI

Mal/hizmetin peşinat tutarı sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

MADDE 12 – ÖDEME PLANI

ALICI’nın, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda siteden seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, ALICI ile kart sahibi banka arasında imzalanmış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile ALICI arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. ALICI, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.

MADDE 13 – CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşme konusu mal/hizmetin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 (yedi) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde SATICI’ya faks, e-posta ([EMAİL]) veya [TELEFON] nolu telefon ile bildirimde bulunulması ve mal/hizmetin 14. madde hükümleri çerçevesinde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve ortakoykurufasulyecisi.com web sitesinde yayınlanmış olan ön bilgiler gereğince, ambalaj ve içeriğinin denenirken hasar görmemiş olası şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen mal/hizmete ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden 10 (on) gün içinde mal/hizmet bedeli ALICI’ya iade edilir ve 20 (yirmi) günlük süre içinde mal/hizmet iade alınır. Fatura aslı gönderilmezse, ALICI’ya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen mal/hizmetin teslimat bedeli SATICI tarafından karşılanır.

MADDE 14 – CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK MAL/HİZMETLER

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek mal/hizmetler de cayma hakkının kullanılabilmesi için mal/hizmetin bozulmamış ve kullanılmamış olmaları şartı bulunmaktadır.

MADDE 15 – TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

MADDE 16 – YETKİLİ MAHKEME

İş bu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, bu değerin üzerindeki ihtilaflarda Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Tüketici Mahkemesi bulunamayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.

TÜKETİCİ HAKLARI – CAYMA – İPTAL İADE KOŞULLARI

GENEL:

Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.

Alıcılar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.

Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücretleri alıcılar tarafından ödenecektir.

Satın alınan her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile alıcının gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürün teslim edilmez ise, Alıcılar sözleşmeyi sona erdirebilir.

Satın alınan ürün, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgesi, kullanım klavuzu gibi belgelerle teslim edilmek zorundadır.

Satın alınan ürünün satılmasının imkansızlaşması durumunda, satıcı bu durumu öğrendiğinden itibaren 3 gün içinde yazılı olarak alıcıya bu durumu bildirmek zorundadır. 14 gün içinde de toplam bedel Alıcı’ya iade edilmek zorundadır.

SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE:

Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcının ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.

KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER:

Ürün teslim edildikten sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı’ya ödenmez ise, Alıcı, sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade etmek zorundadır.

ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE ÜRÜN SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ İSE:

Satıcı’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ürün süresinde teslim edilemez ise, durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini, ürünün benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır.

ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. ALICI , Teslimden sonra mal/hizmeti özenle korunmak zorundadır. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Ürünle birlikte Fatura da iade edilmelidir.

CAYMA HAKKI:

ALICI; satın aldığı ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.

SATICININ CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ:

ŞİRKET

ÜNVANI : IŞIL MODA TEKSTİL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.

ADRES : Tepeören Mah. Özvatan Cad. Araylar Sanayi Sitesi B Blok No:22 34959 Tuzla/İstanbul

TELEFON : +90 216 304 4 444

WEB : https://www.magecosmetics.com/

E-POSTA : info@magecosmetics.com

CAYMA HAKKININ SÜRESİ:

Alıcı, satın aldığı eğer bir hizmet ise, bu 14 günlük süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.

Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir.

Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI’ ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

CAYMA HAKKININ KULLANIMI:

 1. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

İade formu, İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

İADE KOŞULLARI:

SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.

ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.

Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER:

ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, ALICI’ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar, ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.

Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.

TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder.

ÖDEME VE TESLİMAT

Banka Havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) yaparak banka hesaplarımızdan herhangi birine yapabilirsiniz. Ürün sipariş edildikten sonra ilimizden verilen siparişler aynı gün araçlarımızla teslim edilir veya 2 iş günü içerisinde kargoya teslim edilir.

Sitemiz üzerinden kredi kartlarınız ile, Her türlü kredi kartınıza online tek ödeme ya da online taksit imkânlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi kartınızdan tutar çekim işlemi gerçekleşecektir.

Kapalı Sepetim
Kapalı Favoriler
Kapalı Son Görüntülenen
Kapalı
Kapalı
Kategoriler